• info@ballocalvo.nl
  • Spanje, Zoetermeer

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING BALLO & CALVO
BALLO & CALVO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om onze dienstverlening te optimaliseren.  Voor marketingdoeleinden zullen wij uw  gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij die gebruiken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Deze verklaring is bedoeld voor de klanten en/of leveranciers van BALLO & CALVO.
BALLO & CALVO verzameld de gevraagde persoonsgegevens (via telefoon, bezoek, email of formulier), omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om u een offerte kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter mogelijk dat wij, aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Verantwoordelijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door BALLO & CALVO. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is BALLO & CALVO. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet verkocht aan derden.
In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken, aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van een (externe) server voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken.

Niet-persoonlijke informatie en Cookies
Wanneer u ons website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard. Bijvoorbeeld het type computersysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken, de pagina’s die u heeft bekeken en de gemiddelde tijd die u er doorbracht. Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en het gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren. Gebruik van uw persoonlijk informatie die naar andere websites worden verzonden.

BALLO & CALVO is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van BALLO & CALVO terecht kwam via de website van een derde.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone kunnen worden geplaatst. Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven.

Direct marketing
Indien u ons toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u geen klant bent geworden (of wij niet van u) dan zullen uw persoonsgegevens verwijderen.
Indien u wel klant bent geworden (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten en uitoefening
Wij stellen u graag in staat, om gebruik te maken van de wettelijke rechten die u heeft onder het privacy-recht. Dit betekent dat u altijd een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u verwerken waaronder:

  • uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien en/of te verkrijgen.
  • uw eigen persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
  • uw eigen persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken
  • uw eigen persoonsgegevens door ons aan een ander over te dragen.


Wij zullen altijd ons uiterste best doen om uw verzoeken in te willigen. Toch is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

Mocht u het niet eens zijn met een besluit van het bestuur van BALLO & CALVO,  dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover.
Zij zijn bereikbaar via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

BALLO & CALVO  houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13 september 2020.
Geadviseerd wordt om regelmatig deze privacyverklaring na te lezen.